Kế hoạch và lịch khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên K68

*** Lưu ý: Sinh viên đã nộp chi phí khám cùng học phí tạm thu khi nhập học - khi đi khám không phải nộp chi phí gì thêm.