Hội thảo trực tuyến: “Thúc đẩy đánh giá toàn diện vòng đời của vật liệu trong xây dựng bền vững ở Việt Nam hướng tới sức khỏe con người”

HOPE WEBINAR SERIES #4

Hội thảo do Trung tâm Phát triển năng lực xây dựng bền vững tại Việt Nam (CCSB-VN), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) phối hợp với Trường Đại học Hamburg, CHLB Đức tổ chức, dưới sự tài trợ của Viện Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), CHLB Đức.

Chi tiết thông tin về hội thảo và nội dung chương trình kính mời Quý vị xem trong các file đính kèm.

Thời gian: 13:30 – 16:45 thứ Tư ngày 28/9/2022

Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom Vui lòng đăng ký tham gia sự kiện để nhận ID Zoom trước ngày 26 tháng 09 năm 2022 theo link sau đây: https://docs.google.com/forms/d/1NecC7HTjs7hkAs1WAwFb9CIFFVtDftKekI7kH6fRMMY/edit

Trân trọng kính mời, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội