Hội thảo REBUMAT Tài nguyên - Xây dựng hiệu quả sử dụng vật liệu xây dựng bền vững

Theo khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Trường Đại học Lubeck, CHLB Đức, với sự hỗ trợ khoa học của Trường Đại học Lubeck, kế hoạch tổ chức Hội thảo cụ thể như sau:
Thời gian: Từ 8:30 đến 17:00, thứ Ba ngày 14/5/2024
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Nhà Thư viện
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trân trọng kính mời Quý vị tham gia sự kiện
Vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 13 tháng 5 năm 2024 theo link sau đây:
https://docs.google.com/forms/d/1PG01Xsitk8Pgen_jZngqNbNmP-r4qjLWAb2Y3twvyZ8/edit

Cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị!