Hội thảo HOPE#3: “Thiết kế công trình xanh và Phát triển Khu ở bền vững hướng tới sức khỏe cộng đồng trong môi trường XD của Việt Nam”

Hội thảo HOPE#3: “Thiết kế công trình xanh và Phát triển Khu ở bền vững hướng tới sức khỏe cộng đồng trong môi trường xây dựng của Việt Nam” 

Hội thảo do Trung tâm Phát triển năng lực xây dựng bền vững tại Việt Nam (CCSB-VN), Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) phối hợp với Trường Đại học Hamburg, CHLB Đức tổ chức, dưới sự tài trợ của Viện Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), CHLB Đức.

Thời gian: 13:30 – 16:45 thứ Năm ngày 18/8/2022

Zoom ID: 8723 6422 406/ Mật khẩu: 180822

Hướng dẫn khi truy cập: Quý vị vui lòng sử dụng Background chung của Hội thảo như file đính kèm và ghi nội dung đăng nhập theo thông tin: Họ và tên - Đơn vị công tác (Ví dụ: Nguyễn Văn A - Công ty....)

Trân trọng kính mời!