Hội thảo “Báo cáo kết quả thí nghiệm và giới thiệu sản phẩm viên vi sinh làm tăng chức năng xử lý của bể Jokaso sử dụng nguyên liệu sinh khối”

Kính gửi Quý vị,
Với mong muốn đóng góp vào việc nâng cao năng lực xử lý nước thải, tái sử dụng bùn thải để giải quyết các vấn đề ô nhiễm sông ngòi, ô nhiễm đất tại Việt Nam thông qua việc sản xuất, viên nén vi sinh (nguyên liệu dùng để sản xuất là bùn thải sinh hoạt, phân bò, dăm gỗ) làm tăng chức năng xử lý của bể Jokaso, Công ty CITIC kết hợp với Trung tâm tư vấn & Công nghệ môi trường và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo “Báo cáo kết quả thí nghiệm và giới thiệu sản phẩm viên vi sinh làm tăng chức năng xử lý của bể Jokaso sử dụng nguyên liệu sinh khối”.
Thời gian: 9h00 thứ Ba ngày 12 tháng 7 năm 2022 
Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 Nhà Thư viện, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trân trọng kính mời Quý vị tham dự Hội thảo!
Phòng Hợp tác Quốc tế