HCTH: TB tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm đào tạo, 55 năm thành lập trường, công bố Quyết định đổi tên trường và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ