Chỉ thị số 78/CT-ĐHXDHN v/v tăng cường công tác đảm bảo ANTT, an toàn tài sản, PCCN, ATGT trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Chỉ thị số 78/CT-ĐHXDHN của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc tăng cường công tác đảm bảo An ninh trật tự, an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.