Cấp tài khoản định danh điện tử cho sinh viên đang học tập trên địa bàn

CÔNG AN PHƯỜNG ĐỒNG TÂM TIẾN HÀNH CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO SINH VIÊN ĐANG HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN (ĐÃ CÓ CCCD GẮN CHIP)

Theo công văn số: 96/CV-CADDT ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Công an Phường Đồng Tâm, tại Trụ sở Công an Phường Đồng Tâm tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho sinh viên đang học tập trên địa bàn (đã có CCCD gắn chíp)

Lợi ích của việc cấp tài khoản định danh điện tử: Thẻ CCCD gắn chíp có thể tích hợp và thay thế các loại giấy tờ khác

Để hiểu rõ hơn về việc cấp tài khoản định danh điện tử sinh viên liên hệ với đồng chí Vũ Thị Lan (SĐT: 0989816977) - cảnh sát khu vực hoặc đến trực tiếp công an phường.

Các trường hợp mang theo giấy tờ scan màu hoặc có dấu hiệu làm giả, tẩy xoá thông tin CAP sẽ không tiếp nhận hồ sơ.

Đề nghị sinh viên có nguyện vọng đến Trụ sở Công an Phường Đồng Tâm (Địa chỉ: số 261 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm thủ tục.