QLĐT: TB tổ chức bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Lê Lan Hương

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS Lê Lan Hương

Đề tài: Quy hoạch khu nhà ở công nhân khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng gắn với sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng

Cán bộ hướng dẫn: 1. TS. Phạm Đình Tuyển

                                   2. TS. Phạm Quỳnh  Hương

Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành: 9580105

Thời gian: 8h30 ngày 11 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI