QLĐT: TB tổ chức bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Hoàng Ngọc Hà

THÔNG BÁO

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sỹ Cấp Trường cho: NCS Hoàng Ngọc Hà

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lan truyền kim loại nặng từ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh tại Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

Cán bộ hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái

                                   2. PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

Chuyên ngành: Công nghệ môi trường chất thải rắn

Mã ngành: 9520320-1

Thời gian: 8h30 ngày 18 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 1 - nhà G3 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Số 55 Đường Giải Phóng - Hà Nội. 

Nội dung Luận án có thể tìm đọc tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trang web http://sdh.nuce.edu.vn.

Nếu cần biết thêm thông tin Quý vị liên hệ với Phòng Quản lý Đào tạo.

Kính mời các Quý vị quan tâm tới dự./.

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI