Mô hình và quy mô đào tạo

Hiện nay, trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức đào tạo ở cả hai bậc, đại học và sau đại học

Với bậc đại học (cấp bằng Kỹ sư, Kiến trúc sư) có các hệ đào tạo sau:

 • Hệ chính quy: quy mô đào tạo khoảng 19.000 sinh viên, trong đó:
  • Hệ chính quy: Gồm 39 ngành/ chuyên ngành: 
   • Thời gian đào tạo 4,5 năm với các ngành/chuyên ngành đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO (trừ ngành Kiến trúc; ngành Quy hoạch vùng và đô thị; chuyên ngành Quy hoạch - Kiến trúc) 
   • Thời gian đào tạo 5 năm với các ngành/chuyên ngành còn lại.
  • Hệ chính quy bằng 2: Gồm 20 ngành/ chuyên ngành, thời gian đào tạo 3 năm, tập trung;
  • Hệ chính quy liên thông: Gồm 18 ngành/ chuyên ngành; thời gian đào tạo 2,5 năm, tập trung;

Với bậc sau đại học: Đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ

 • Đào tạo thạc sỹ: Gồm 17 chuyên ngành với quy mô 1.950 học viên cao học
 • Đào tạo tiến sỹ: Gồm 19 chuyên ngành với quy mô 135 nghiên cứu sinh..

Bên cạnh đó, trường còn tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn (cấp chứng chỉ) nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức với các chuyên đề xuất phát từ yêu cầu thực tiễn như Giám sát thi công xây dựng công trình, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Đấu thầu xây dựng, Bất động sản, Các lớp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho Kỹ sư mới ra trường ...