Phòng Tạp chí

Phòng Tạp chí được thành lập theo Quyết định 1128/QĐ-ĐHXD ngày 22/09/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trên cơ sở từ Văn phòng Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (được thành lập theo Quyết định số 818/QĐ-ĐHXD ngày 27/6/2018). Phòng Tạp chí là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Journal of Science and Technology in Civil Engineering) của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hoạt động theo Giấy phép số 320/GP-BTTTT ngày 27/02/2012 và Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 299/GP-BTTTT ngày 06/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo Công văn số 76/BTTTT-CBC ngày 12/01/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng có số lượng kỳ xuất bản hàng năm là 8 số, trong đó có 5 số bằng tiếng Việt và 3 số bằng tiếng Anh. Tạp chí có mã số p-ISSN 2615-9058 và e-ISSN 2734-9489 cho các số bằng tiếng Việt; p-ISSN 1859-2996 và e-ISSN 2734-9268 cho các số bằng tiếng Anh.  

Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng đã từng bước khẳng định được vị thế, uy tín ở trong nước cũng như ở khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực xây dựng. Tạp chí bằng tiếng Anh đã được công nhận là tạp chí quốc gia uy tín theo Quyết định số 151/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 09/8/2019 và được công nhận thuộc hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (ASEAN Citation Index - ACI) vào ngày 30/4/2020. Đây là tạp chí khoa học thứ 15 ở Việt Nam được ACI công nhận và là tạp chí duy nhất chuyên về lĩnh vực xây dựng. Website: http://stce.nuce.edu.vn/

Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng là PGS.TS Phạm Duy Hòa - Hiệu trưởng. Phó Tổng Biên tập gồm: PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang - Phó Hiệu trưởng và PGS.TS Đinh Văn Thuật - Trưởng Phòng Tạp chí.

Phòng Tạp chí có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động biên tập, xuất bản và phát triển Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (bản in và điện tử).

 1. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý, biên tập, xuất bản và quảng bá Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng;
 2. Xây dựng kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng Tạp chí theo định hướng quốc tế;
 3. Tổ chức thực hiện các dự án về nâng cao chất lượng Tạp chí;
 4. Lập danh sách các thành viên Ban Biên tập Tạp chí;
 5. Là đầu mối liên kết, hợp tác với các cá nhân, tổ chức ở trong nước và quốc tế nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động tạp chí, hội thảo khoa học, hỗ trợ công bố bài báo khoa học;
 6. Quản lý toàn diện về nhân sự thuộc Phòng Tạp chí; là đầu mối đại diện cho các cá nhân của Phòng quan hệ với Trường và các tổ chức thuộc Trường; phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức của Phòng theo đúng quy định của Trường;
 7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao phục vụ cho công tác của Phòng;
 8. Trưởng Phòng Tạp chí được phép thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường trong phạm vi công tác được giao. Phó Trưởng phòng được ký thừa lệnh Hiệu trưởng những văn bản do Trưởng phòng uỷ quyền;
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 • Trưởng phòng, Phó Tổng biên tập: PGS.TS Đinh Văn Thuật
 • Chuyên viên, Biên tập viên: TS. Nguyễn Thị Nguyệt Hằng; ThS. Nguyễn Hương Thảo; CN. Lê Phương Chi.

PGS.TS Đinh Văn Thuật, Trưởng phòng, Phó Tổng biên tập

E-mail: thuatdv@huce.edu.vn

DĐ: 090 457 0215

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên, Biên tập viên

E-mail: hangntn@huce.edu.vn

DĐ: 039 485 4690

ThS. Nguyễn Hương Thảo, Chuyên viên, Biên tập viên

E-mail: thaonh@huce.edu.vn

DĐ: 081 236 1293

CN. Lê Phương Chi, Thư ký hành chính, Biên tập viên

E-mail: chilp@huce.edu.vn

DĐ: 093 6309616